Palvelu

Sonkajärven lukio

Sonkajärven lukio on perinteinen yleislukio ja kunnan ainoa toisen asteen koulutusta antava oppilaitos. Omassa pienessä lukiossa nuoret voivat opiskella tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja hankkia vankan ponnahduslaudan jatko-opintoihin. Lukio-opiskelun aikana voi suorittaa ammattiopinnot MAHIS -projektin kautta. Lähiopetuksen lisäksi opiskelua on mahdollista täydentää verkko-opintojen kautta.

Lukio tarjoaa opiskelijaetuutena kannettavat tietokoneet, osan pakollisten kurssien oppikirjoista sekä ruokailun ja koulumatkaetuuden. Syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaneille lukiolaisille koulutus on ilmaista eli lukio tarjoaa opiskelijaetuutena kannettavat tietokoneet, kaikki oppikirjat sekä ruokailun ja koulumatkaetuuden.

Toimintaohje

Lukioon haetaan vuosittain yhteishaun kautta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714