Palvelu

Sonkajärven kunnan etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut varhaisen tuen periaatteella. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Lisätietoja kunnan etsivältä nuorisotyöntekijältä.

Ehdot ja kriteerit

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Toimintaohje

Etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa itse yhteyttä. Etsivään voi olla yhteydesäs myös nuoren läheinen, koulu tai muu verkosto. Toiminta on vapaaehtoista. Etsivään voi ottaa yhteyttä itselle sopivalla tavalla, esim. puhelimella, sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa.

Ota yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijään omassa kunnassasi. Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää Into ry:n etsivähaulla.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria pääsemään koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa myös yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa tai ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Tirri Kimmo

Etsivä nuorisotyö

Koulutsemppari

p. 040 675 0028

kimmo.tirri(at)sonkajarvi.fi