Tulostettava lomake

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa ampumaratojen toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Ampumaratojen lupaviranomaisena toimii tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lomakkeen toimitustiedot

Hakemus toimitetaan sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella ampumarata sijaitsee.

Liitteet ja lisätietolinkit

Liittyvät palvelut