Työllistämispalvelut

Kuntakokeilu

Sonkajärven kunta järjestää työ- ja elinkeinotoimiston asemasta osan työvoima- ja yrityspalveluista kuntakokeilusta annettuun lakiin (1269/2020) perustuen. Kuntakokeilun palveluihin ohjaudutaan ilmoittautumalla työttömäksi työnhakijaksi.

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)
Kuntouttava työtoiminta työpajoilla

Työpajat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa, joka toimii ensimmäisenä askeleena matkalla kohti markkinaehtoista työllistymistä henkilöille, joilla on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä työkykyyn liittyviä haasteita.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Työkokeilu, oppisopimus ja palkkatuettu työllistyminen

Sonkajärven kunta tarjoaa työnhakijoille erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Lue lisää alta, ja keskustele vaihtoehdoistasi kuntakokeilun vastuuvirkailijasi kanssa.

Nuorten kesätyöt 2024

Nuorten kesätyöt on suunnattu 15 - 22 -vuotiaille sonkajärveläisille, joiden palkkaamiseen ei ole myönnetty nuorten kesätyöllistämistukea. Haku on avoinna 1.4.2024 - 30.4.2024.

Hakulomakkeet osiossa Avustukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Työllisyyspalvelujen asiakkaaksi tullaan ilmoittautumalla työttömäksi työnhakijaksi. Voit ilmoittautua asiakkaaksi ja aloittaa työnhaun seuraavilla eri tavoilla: 

1. Täyttämällä ilmoituksen Työmarkkinatorin Oma asiointi-verkkopalvelussa

2. Soittamalla kuntakokeilun vastuuvirkailijoille ja varaamalla tapaamisajan 

3. Olemalla yhteydessä henkilöasiakkaan yleiseen neuvontapalveluun 

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi. Voit aloittaa työnhaun, vaikka olisit vielä työssä.

 

Työllisyyspalvelujen asiakkaaksi ilmoittautuminen kannattaa aina. Vastuuvirkailijaksesi nimetty työllisyysasiantuntija kartoittaa kanssasi osaamisesi ja työkykysi. Vastuuvirkailija tukee sinua myös osaamiseen ja työkykyyn liittyvien haasteiden ratkaisemisessa ohjaamalla sinut oikeaan palveluun kuten kuntoutukseen tai koulutukseen. Työllisyyspalveluiden asiakkaaksi voi ilmoittautua, vaikka ei olisikaan vielä valmis vastaanottamaan töitä avoimilta työmarkkinoilta. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työvoimaviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Sonkajärven kunnan työpajalla kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat pääsevät harjoittelemaan työelämän käytäntöjä ja parantamaan elämänhallintaa yksilö- ja ryhmävalmennuksissa. Päivittäinen tekeminen voi olla esimerkiksi pihatöitä, siivousta, kirpputorin asiakaspalvelua tai tuotteiden valmistamista kirpputorin omaan myymälään. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistutaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan jakso kestää pääsääntöisesti kolme kuukautta. Kuntouttava työtoiminta edellyttää TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkuutta. 

Työkokeilussa pääset tutustumaan ammatteihin oikeassa työympäristössä. Työkokeilu sopii monen ikäisille ja monenlaisissa elämäntilanteissa oleville. Sonkajärven kunnassa työkokeilua voi suorittaa työpajan lisäksi monella eri toimialalla, esimerkiksi päiväkodilla tai teknisellä toimella. Työkokeilu edellyttää TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkuutta. 

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla. Työnantaja kouluttaa työntekijän. Oppisopimuksella voi opiskella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Oppisopimus on tarkoitettu yli 15-vuotiaille. Oppisopimuksen aikana sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Sonkajärven kunnalle oppisopimuskoulutukseen pääseminen edellyttää, että palkkaavalla toimialalla on työpanoksellesi tarvetta ja sinulle löytyy sopiva ohjaaja. Lisäksi oppisopimuskoulutukseen pääseminen edellyttää, että tutkintotodistuksen myöntävä oppilaitos tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta. 

Palkkatuki on rahallinen korvaus työnantajalle, joka työllistää työttömän työntekijän työsuhteeseen.Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työllistämiseen, jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, tai henkilön pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus vähentää hänen mahdollisuuksiaan sopivan työn saamiseen tai henkilö on 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen. Palkkatukea palkkaamiseesi voidaan myöntää myös muulle työnantajalle kuin kunnalle. Vastuuvirkailija kartoittaa palkkatukioikeutesi ja vaihtoehtosi palkkatuettuun työllistymiseen.

Palkkatuettu työntekijä on tavanomaisessa työsuhteessa kuntaan. Palkkatuetussa työssä tehdään palkkaavan toimialan normaaleja töitä samoin ehdoin kuin muutkin kunnan työntekijät. 

Jos jäät työttömäksi, voit saada työttömyystukea Kelasta tai työttömyyskassasta. Tukimuotoja ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Lue lisätietoja Kelan verkkosivuilta

Sonkajärven kirpputori (Rutakontie 24)

ma, ti, to ja pe 8-14 ja ke 9-14 

Kirpputori, tuotemyymällä, korjausompelua

040 824 1246

 

Sukevan kirpputori (Kallentie 2)

to - pe 10 - 14 

Kirpputori, kohtaamispaikka, korjausompelua

040 708 6302

 

Ekokierrätyspiste (Lepokankaantie 9)

ti 9-12 ja to 15-18

Ekokierrätyspisteellä otamme vastaan mm. SER -romua, metallia, ikkunalasia, akkuja, maaleja, öljyjä ja painekyllästettyä puuta. Pistettä ylläpidetään yhteistyössä Ylä-Savon jätteen kanssa.

040 514 3609

 

Kuntakokeilun toimisto (Rutakontie 24)

Varaa aika työllisyysasiantuntijalle etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Tapaamisajat pääasiassa arkipäivisin 9 - 15. 

Sari Hämäläinen, sari.hamalainen(at)sonkajarvi.fi, 040 675 0039

Arja Juntunen, arja.juntunen(at)sonkajarvi.fi, 029 504 3571

 

Työllisyyskoordinaattori (Rutakontie 24 tai Kallentie 2)

Varaa aika työllisyyskoordinaattori etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Tapaamisajat pääasiassa arkipäivisin 9 - 15. 

Anni Kainulainen, anni.kainulainen(at)sonkajarvi.fi, 040 675 0038

Nuorten kesätyöllistämistuet, nuorten yrittäjien kesätyöllistämistuki, muut avustukset

Palkkatukityöllistäminen ja oppisopimukset

Huusko, MirjaTyö- ja yksilövalmentaja

Tekstiilipaja ja Sukevan työpaja

Näytä kaikki tiedot
Hämäläinen, SariYksilövalmentaja, Työllisyyden asiantuntija

Nuorten paja ja Sonkajärven työllisyyden kuntakokeilu (vieraskieliset ja kotoasiakkaat Sonkajärven & Vieremän kuntakokeilu)

Näytä kaikki tiedot
Kainulainen, AnniTyöllisyyskoordinaattori ja Sukevan aluelautakunnan sihteeri
tekninen työpaja, Sonkajärven
Suutarinen, MerviTyö- ja yksilövalmentaja
Heiskanen, Teemu Teknisen työpajan ohjaaja