Oinasjärvi - historiaa

OINASJÄRVEN ASUTUKSEN HISTORIAA

On kutakuinkin varmaa, että asutusta Oinasjärventien kylän alueilla on ollut jo aiemmin kuin historiankirjat kertovat. Varhaisin tieto löytyy kuitenkin maakirjoista, joiden mukaan asutusta olisi ollut kylän alueella jo vuonna 1567.

1800-luvulle tultaessa kylä alueet ovat olleet jo tiuhaan asuttuja. Asuinpaikat ovat olleet samojen sukujen hallussa aina nykypäivään saakka. Asuttuja seutuja ovat olleet mm. Kotkatmäki, Luppamäki ja Mustanmäki.

Entisaikojen asumisen kulttuurista kertovat vanhat rakennukset, jotka ovat säilyneet nykypäiviin saakka. Tällaisia ovat mm. Näätämäellä sijaitseva Edvin Julkusen vanha päärakennus, joka on toiminut myös kouluna, ja Parrenmäellä sijaitseva vanha asuinrakennus. Salmisenmäellä, kylän Oinasjärven puoleisessa päässä, voi todeta paikalle tulleet ensimmäiset asukkaat sukupaasista. Luppamäellä on kaksikin vanhaa aittarakennusta, joiden tiedetään olevan rakennettu 1700-luvun puolivälissä. Vanhoja rakennuksia löytyy kylän alueelta useita, joiden tiedetään olevan rakennettuja 1800-luvulla.

Muistitietoa hiilenpoltosta Mustanjoella vuosina 1940–1945

Talvisodan päättymisen jälkeen, kun miestyövoimaa oli jälleen käytössä, Metsähallitus sai valtuudet hiilen tuotannon lisäämiseen. Tuolloin ei bensiinin ja öljytuotteiden kuljetus maailman merillä ollut turvallista ja tuotteita oli huonosti saatavissa.

Hiilenpoltto koko maassa oli varsin runsasta ja luultavasti Pohjois-Suomi oli suurin hankinta-alue. Entuudestaan tunnettuja hiilimiiluja oli käytetty jo ammoisista ajoista, mutta poikkeuksena oli, että hiiltä käytettiin nyt myös auton polttoaineena ja siitä saatu kaasu, myöhemmin puupilke, antoi saman tuloksen.

Mustanjoen uunimiiluja muurattiin v. 1940 6 kpl, sillä hiilen tarve oli suuri. Uunitiilet olivat sekunda tavaraa, koska olivat liikaa paistuneita. Miilunpolttajat kurssitettiin ja ammattinimike oli hiiltäjä. Hiiliuunit Mustanjoella muutettiin pilkkeitä kuivattaviksi uuneiksi vuoden 1945 aikana. Työmiehiä ja naisia oli tuolloin paljon. Naiset säkittivät kuivuneet pilkkeet välittömästi 1 hl vetoisiin säkkeihin. Pilkkeen koko oli 3x5 cm. Hiilenpolttoa on ollut myös muualla kylän alueella, kuten Oinasjärvellä ja Palomäellä.

Kouluolot

Koulujen historiaa

Oinasjärventien kylän alueella on toiminut kaksi koulua, Oinasjärvellä ja Luusan kylällä. Vanhin kouluista oli Oinasjärven koulu.

Oinasjärvelle oli anottu koulua jo vuonna 1906, mutta koulu perustettiin vasta 1914 Oinasjärven koulupiirinä. Koulu aloitti vuokrahuoneissa. Paavo Komulaiselta oli saatu vuokrattua Naatämäestä talo.  Talo on yhä olemassa. Koulu toimi Näätämäellä vuoteen 1926 saakka, jolloin oma koulutalo valmistui. Koulu toimi supistettuna vuoteen 1936, jolloin siitä tuli ”puolitoistaopettajainen”.  Vuonna 1941 koulusta tuli täydellinen kaksiopettajainen.    

Luusa sai oman koulupiirinsä vuonna 1946.  Aluksi koulu toimi vuokralla Martta Mähösellä Paaluahossa. Koulu toimi supistettuna vuoteen 1963 saakka. Oma koulurakennus valmistui vuonna 1950. Koulun ulkoiset puitteet olivat siitä alkaen hyvät.

Molemmat koulut lakkautettiin vuonna 1974 ja piirit liitettiin suurimmalta osaltaan Rutakkoon.

Kauppa

Oinasjärventien kylän alueella kauppatoiminta on alkanut jo 1930-luvulla Marjomäellä, jonne Otto Oikarinen perusti sekatavarakaupan. Kauppa toimi aina vuoteen 1969, jolloin myymäläautot alkoivat liikennöinnillään vallata kaupankäynnin.

Oinasjärven puolella Mustanmäellä on kauppatoiminta alkanut 1915-luvulla, jolloin Pekka Komulainen hoiti kauppaa. 1940-luvun loppupuolella toimi sekatavarapuoti Mustanmäellä Pentti Oikarisen hoitamana. Kaupanhoitoa jatkoi 1950-luvulla Matti Kainulainen, joka myös jatkoi myöhemmin kauppiastoimintaa omassa kiinteistössään Oinasjärvellä aina 1970-luvulle saakka.

Postin palvelut

Aluksi postia kuljetettiin kantopostina kerran viikossa.  Myöhemmin kolme kertaa viikossa.  Syksyllä 1960 posti alkoi kulkea joka päivä. Viikonloppuisin posti ei kulkenut, kunnes kyläläiset alkoivat itse hakea postin Sonkajärven kirkonkylältä ja jakoivat sen itse taloihin. Käytössä oli ns. vuorolista.

Nykyisin posti kulkee joka päivä jokaisen omaan postilaatikkoon ja lähtevää postiakin voi laittaa eteenpäin.

Oinasjärventien kylän alueella on filmattu useita elokuvia, joissa kyläläiset ovat olleet esiintyjinä ja avustajina monin tavoin.  

1977 filmattiin Sonkajärvellä elokuvaa "JÄNIKSEN VUOSI". Elokuvan ohjauksesta vastasi Risto Jarva. Kuvauspaikat: Mustanmäki, tie ja metsä sekä Oiva Komulaisen peltoalueet ja Ketunpuro.

1979 "KYLYMÄ TILA" ohjaajana Arvi Auvinen. Kuvauspaikat: Pienimäki ja Mustanmäki. Elokuvasta noin puolet kuvattu Oinasjärvellä. Pääosissa mm. Matti Turunen ja mukana Oinasjärveltä Pekka ja Esteri Komulainen ja Raimo Komulainen.

1981–1982 filmattiin "PIELAN KEVÄT”,"KALAKAVERI" ja "KATTEELLINEN", jotka ohjasi Arvi Auvinen. Kuvauspaikat: Salmisenmäki ja eri maisemakohteet Oinasjärvellä.

1986 "KUOLEMA SAVOLAISEEN TAPAAN"

1987 "KANSANOPETUS SUOMESSA" ohjaajana Hannu Peltomaa. Kuvauspaikkana Oinasjärven koulu.

1991 "SOTURIN SYDÄN", jonka tuotti Norsk Film As ja suomalainen Fantasiafilmi Oy. Kuvauspaikkana Oinasjärven koulu lähiympäristöineen. Suuri joukko kyläläisiä oli avustajina filminteossa.