Oinasjärvi - Metsästysseura

METSÄSTYSSEURA OINASJÄRVEN JAHTIMIEHET RY

Seura on perustettu vuonna 1960, puheenjohtajana toimii Ari Koistinen. Seuran perustamisen yhtenä tarkoituksena on ollut koota alueen metsästäjät ja maa-alueet yhteen. 

Sääntöjen mukaan seuran jäseneksi pääsee jokainen alueella asuva, kun samalla liittyjän maat tulevat seuran käyttöön. Toiminnan pääpaino on riistanhoidossa, kennel- ja näyttelytoiminnassa.

Oinasjärven Jahtimiehillä on vuonna 1988 valmistunut ja Oinaspirtiksi ristitty toimitalo.

 

Oinaspirtti

Toimitalon välittömässä läheisyydessä on ampumarata 10 kiekon savikiekkoratoineen sekä luodikkorata näyttösuojineen. Radalla on ratkottu aikoinaan seuran mestaruudet luodikossa, haulikossa sekä hirvenjuoksussa että -hiihdossa. Seura on järjestänyt ampumaradan valmistuttua hirvenhiihdon Pohjois-Savon SM-katsastuksia sekä RHY:n mestaruusammuntoja.

Seuran jäsenet ovat yltäneet aina hirvenhiihdon SM-tasolle saakka puolustamaan Pohjois-Savon värejä ja saavuttaneet useita RHY:n henkilökohtaisia joukkuemestaruuksia. Viime vuosina seura on liittynyt Kennelpiirin jäseneksi ja vuokrannut alueitaan koirakokeisiin sekä järjestänyt itsekin hirvenhaukkukokeet.

Seuralla on jäsentensä ja myös kyläläisten käytössä kolme kenturaa: Mynninmäessä, Niinimäessä ja Oinasjärvellä sekä lisäksi 2 laavua: Lumikankaalla ja Nurmisella.

Hirvikannan lisäännyttyä ja lupien määrän lisääntyessä Oinasjärven Jahtimiehet rakensivat vuonna 2002 lahtivajan. Työ tapahtui pääosin talkootyönä, joskin tarvittiin erilaisia tempauksia rahankeruuseen ja jäsenten omaakin taloudellista panosta.